Atera Strada bruksanvisning

Har kan du se manualen Atera Strada gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Atera Strada på denne siden.

12/12
STRADA STRADA
© ATERA GmbH
Stand (Abbildungen): 11/12/2008 Revision 01)
Stand (Hinweistext) : 10/07/2006 Revision 02)
Part-No.: 022 610
Part-No.: 022 611
ATERA GmbH
Postfach 2240
D-88192 Ravensburg
Telefon 07 51 - 76 04-0
Telefax 07 51 - 76 04-76
E-Mail: info@atera.de
MADE IN GERMANY
RUS
BI Art. Nr. 060 728
Part-No.: 022 610 Part-No.: 022 611
= max. 45 kg3x
60 kg
= max. 43 kg4x
60 kg
= max. 63 kg4x
80 kg
= max. 58 kg4x
75 kg
Part-No. :
022 610 =
2,0
kg
Part-No. :
022 611 =
2,0
kg

Har du et spørsmål om Atera Strada?

Still spørsmålet som du har om Atera Strada til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Atera Strada å kunne gi deg et godt svar.