Auriol HG00740

Auriol HG00740 bruksanvisning

(1)
 • GB/IE
  DK DKGB/IE
  HUNTING BINOCULARS 8X60
  P Intended use
  This product is intended for the observation of
  distant objects, animals, trees etc. as magnified
  images. The product is suitable for protected use
  in the open air. The product is not intended for
  commercial use.
  P Includes
  1 x Hunting binoculars 8x60
  1 x Belt pouch
  1 x Cord loop
  1 x Cleaning cloth
  1 x Operating instructions
  Safety instructions
  K
  WARNING!
  DANGER OF LOSS OF
  LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND
  CHILDREN! Never leave children unsupervised
  with the packaging materials. Packaging
  materials present a suffocation hazard. Children
  often underestimate danger. Always keep the
  product out of reach of children.
  K This product is not a toy and must be kept out
  of the reach of children. Children are not aware
  of dangers which may arise when using the
  product.
  K CAUTION! FIRE HAZARD! Never place the
  binoculars directly in the sun.
  K Please make sure that your binoculars are kept
  in a dry and dust-free place.
  K Always keep the binoculars in the Pouch
  provided.
  K Do not subject your binoculars to temperatures
  greater than 60 ºC.
  K Never look through the inbuilt lenses directly
  into the sun, as this could damage the retina of
  the eye.
  K Do not use the binoculars in heavy rain.
  Otherwise the binoculars could be damaged.
  Q
  Preparing for use
  P Focusing
  K Close your right eye.
  K Adjust the view by turning the central focusing
  wheel
  3
  so that the view for the left eye is
  sharp and clear.
  P Dioptre vision adjuster
  K Open your right eye and close your left eye.
  K Turn the dioptre vision adjuster
  2
  until the
  object is sharp and clear. Retain this position for
  later use.
  + Focus on a closer object
  Focus on a more distant object
  0 No adjustment
  P Adjustment for eye positions
  K Hold your binoculars with both hands and move
  the binocular body
  4
  (see Fig. B) so that you
  can see a circular field of vision (see Fig. C).
  P Installing the neck strap
  K Thread the ends of the neck cord
  7
  through the
  buckles
  6
  .
  K Thread the ends of the neck cord
  7
  through the
  cord guides
  12
  (see Fig. D).
  K Then thread the ends of the neck cord
  7
  through the buckles
  6
  as shown in Fig. E.
  K Pull the neck cord
  7
  tight on both sides of the
  buckle
  6
  . This fixes the neck cord
  7
  on the
  buckles
  6
  .
  K Retain the ends of the neck strap
  7
  by sliding
  them through the keepers
  13
  .
  B C
  D E
  A
  1
  2
  3
  4
  11
  12
  7 12
  6
  6
  7
  13
  9 10
  6 7 8
  5
  P Use with a tripod
  Note: The tripod and the tripod adapter are not
  included with the product. They can be purchased
  separately from your specialist dealer.
  K Observe the operating instructions supplied with
  your tripod during its assembly and use.
  K Screw the threaded connector of the tripod
  adapter clockwise into the threaded tripod
  mount socket
  5
  on the binoculars. Then
  connect the tripod to the attached tripod
  adapter.
  K After use, separate the tripod from the tripod
  adapter. Then unscrew the threaded connector
  of the tripod adapter anticlockwise out of
  the threaded tripod mount socket
  5
  on the
  binoculars.
  Q
  Cleaning and care
  K Never take your binoculars apart for cleaning.
  K Use the cleaning cloth provided or a soft cloth
  without threads to clean the binoculars.
  K Do not press hard when cleaning the delicate
  lens surface.
  K If the lenses are still dirty, dampen the cloth with
  a little clear alcohol (methylated spirit).
  Q
  Disposal
  The packaging is made entirely of
  recyclable materials, which you may
  dispose of at local recycling facilities.
  Contact your local refuse disposal authority for
  more details of how to dispose of your worn-out
  product.
  Q
  Warranty
  The device has been manufactured to strict quality
  guidelines and meticulously examined before
  delivery. In the event of product defects you have
  legal rights against the retailer of this product.
  Your legal rights are not limited in any way by our
  warranty detailed below.
  The warranty for this device is 3 years from the
  date of purchase. Should this device show any fault
  in materials or manufacture within 3 years from the
  date of purchase, we will repair or replace it – at
  our choice – free of charge to you.
  The warranty period begins on the date of
  purchase. Please keep the original sales receipt in
  a safe location. This document is required as your
  proof of purchase. This warranty becomes void if
  the device has been damaged or improperly used
  or maintained.
  The warranty applies to faults in material or
  manufacture. This warranty does not cover
  product parts subject to normal wear, thus
  possibly considered consumables (e.g. batteries)
  or for damage to fragile parts, e.g. switches,
  rechargeable batteries or glass parts.
  JAGT-KIKKERT 8X60
  P Formålsbestemt anvendelse
  Denne kikkert er beregnet til forstørret iagttagelse
  af fjernere liggende objekter, dyr, træer osv.
  Produktet er beregnet til beskyttet anvendelse i det
  fri. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige
  formål.
  P Leverancens omfang
  1 x jagt-kikkert 8x60
  1 x bæltetaske
  1 x snor
  1 x pudseklud
  1 x betjeningsvejledning
  Sikkerhedsregler
  K
  ADVARSEL!
  RISIKO FOR BØRNS LIV
  OG HELBRED! Børn må ikke være alene og
  uden opsyn med indpakninhgsmaterialet. Der
  er risiko for kvælning i emballagematerialet.
  Børn er som regel ikke i stand til at vurdere
  faremomenterne. De skal holdes borte fra
  produktet.
  K Dette produkt er ikke noget legetøj, det hører
  ikke til i børnehænder. Børn kan ikke erkende de
  farer, som opstår i omgangen med produktet.
  K FORSIGTIG! BRANDFARE ! Udsæt ikke
  kikkerten for direkte sollys.
  K Kikkerten skal opbevares tørt og støvfrit.
  K Opbevar altid kikkerten i den medfølgende
  taske.
  K Udsæt ikke kikkerten for temperaturer over
  60 ºC.
  K Kig aldrig igennem de indbyggede linser direkte
  i solen, da nethinden kan skades!
  K Kikkerten bør ikke anvendes i stærk regn. Den
  kan komme til at lide overlast.
  Q
  Idrifttagning
  P Indstilling af skarphed
  K Luk det højre øje.
  K Indstil nu billedet ved at dreje på
  indstillingsknappen således
  3
  , at venstre øje nu
  ser billedet klart og tydeligt.
  P Indstilling af dioptri
  K Åben det højre øje og luk det venstre øje.
  K Drej på dioptriindstillingen
  2
  til genstanden ses
  klart og tydeligt. Husk denne indstilling til senere
  iagttagelser.
  + Fokus på et object tæt på
  Fokus på et object længere væk
  0 Ingen justering
  P Indstilling af kikkerten
  K Hold kikkerten
  4
  med begge hænder og
  bevæg den (se illustration B) således, at der kun
  ses én cirkel i synsfeltet, når der kigges gennem
  kikkerten (se illustration C).
  P Påsætning af nakkestrop
  K Før halsbåndets
  7
  ender gennem spænderne
  6
  .
  K Før halsbåndets
  7
  ender gennem
  båndføringerne
  12
  (se illustration D).
  K Før efterfølgende halsbåndets
  7
  ender gennem
  spænderne
  6
  som vist i illustration E.
  K Træk hårdt i halsbåndet
  7
  på begge sider af
  spændet
  6
  . På den måde fikseres halsbåndet
  7
  ved spænderne
  6
  .
  K Fastgør enderne af nakkestroppen
  7
  ved at
  skubbe den igennem øjerne
  13
  .
  P Stativ anvendes
  Bemærk: Stativ og stativadapter er ikke
  indeholdt i den samlede levering. Dette kan købes
  separat i specialforretningen.
  K Vær under montering og brug af et stativ
  ubetinget opmærksom på den tilhørende
  vejledning.
  K Spænd stativadapterens gevind i
  gevindtilslutningen for stativet
  5
  i retning med
  uret. Forbind efterfølgende stativet med den
  indspændte stativadapter.
  K Skil efter brug stativet fra stativadapteren. Drej
  efterfølgende stativadapteren ud af stativets
  gevindtilslutning til et stativ
  5
  i retning mod uret.
  Q
  Rengøring og pleje
  K Kikkerten må ikke skilles ad ved rengøring.
  K Benyt ved rengøringen den medfølgende klud
  eller en blød ribbefri klud.
  K Tryk ikke hårdt ved rengøring af de følsomme
  linser.
  K Skulle der stadig være lidt snavs på linserne, så
  fugt kluden med lidt ren alkohol (spiritus).
  Q
  Bortskaffelse
  Emballagen består af miljøvenlige
  materialer der kan bortskaffes over
  genbrugsstationen.
  Du kan høre mere om mulighederne for
  bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende
  dig til din kommune eller din bys forvaltning.
  Q
  Garanti
  Apparatet er produceret omhyggeligt efter
  strenge kvalitetskrav og inden levering afprøvet
  samvittighedsfuldt. Hvis der forekommer mangler
  ved dette produkt, har du juridiske rettigheder
  over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske
  rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der
  beskrives i det følgende.
  Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette
  apparat. Garantifristen begynder med købsdatoen.
  Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted.
  Denne kassebon behøves som dokumentation for
  købet.
  Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen for dette
  produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl,
  bliver produktet repareret eller erstattet – efter
  vores valg – af os uden omkostninger for dig.
  Garantien bortfalder, hvis apparatet bliver
  beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes
  korrekt.
  Garantien gælder for materiale- eller
  fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke
  produktdele, som er udsat for normalt slid og
  derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks.
  batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks.
  kontakter, akkumulatorer som er fremstillet i glas.
  HUNTING BINOCULARS 8X60
  IAN 273531
  HUNTING BINOCULARS 8X60
  Operation and Safety Notes
  JAGT-KIKKERT 8X60
  Brugs- og sikkerhedsanvisninger
  JACHTVERREKIJKER 8X60
  Bedienings- en veiligheidsinstructies

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Auriol HG00740 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Auriol HG00740 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Auriol HG00740 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Kikkerter og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.5. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk, Nederlandsk, Dansk. Har du et spørsmål om Auriol HG00740 eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Auriol HG00740

Merke Auriol
Modell HG00740
Produkt Kikkert
Språk Engelsk, Nederlandsk, Dansk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Auriol HG00740

  Relaterte produkthåndbøker

  Kikkert Auriol