Barebo 962334 bruksanvisning

(1)
  • Sideantall: 4
  • Fyltype: PDF
www.barebo.com

Bårebo liggande värmefläkt

Bårebo liggande värmeäkt är avsedda att brukas för tillfällig uppvärmning av fritidshus, förråd, källare eller liknande torra utrymmen.
Fläkten kan även ställas på högkant.

Tekniska data

Spänning/frekvens: 230V~50Hz
Effekt: 2000W
Mått: 27 x 35 x 15 cm
Vikt: 1,1 kg

Säkerhetsföreskrifter

• Denna värmeäkt är endast avsedd för hushållsbruk och får inte användas utomhus.
• Tänk på att värmeäkten kan bli mycket varm och bör placeras på säkert avstånd från brännbara föremål som möbler,
gardiner eller liknande, minst 90 cm.
• Värmeäkten får inte övertäckas. Blockera inte öppningarna.
• Värmeäkten får inte placeras direkt under ett vägguttag.
• Värmeäkten får inte anslutas via en strömbrytare med timer eller annan utrustning som kan slå på apparaten.
• Värmeäkten får inte ställas upp i ett rum med elektrisk gasbrännare.
• Om sladden skadas får den endast bytas av behörig yrkesman.
• Låt inte värmeäkten komma i kontakt med vatten. Använd den inte i fuktiga miljöer.
• Lämna aldrig små barn med en värmeäkt som används.
• Använd inte värmeäkten om det nns brandfarliga eller lättantändiga vätskor eller gaser i rummet.
• Anslut inte värmefäkten till uttag där andra produkter är anslutna.
• Värmeäkten får ej användas i bad, dusch eller poolrum.
• Varning! För att undvika överhettning; täck ej över värmeäkten.
• Värmeäkten får ej användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga.

Så här används värmefläkten

• Placera värmeäkten så att den står på ett fast underlag och på säkert avstånd. Kontrollera att det nns tillräckligt med
utrymme bakom värmeäkten så att den kan suga in luft samt framför så att den kan blåsa ut varm luft (en meter).
• Anslut värmeäkten till vägguttaget.
• Värmeäkten är termostatstyrd med 2 effektlägen, 1000W, 2000W samt kalluft. Detta regleras med reglaget ovanpå
värmeäkten enligt följande:
FLÄKT: För användning endast av äktfunktionen (utan värme).
LÅG: Vrid ratten 2 gånger för medelvärme, 1000W.
HÖG: Vrid ratten en gång till för inställning av full effekt, 2000W.

Säkerhetsanordning - Överhettningsskydd

Värmeäkten är utrustad med överhettningsskydd. Om värmeäkten blir för varm invändigt stängs apparaten automatiskt av. Om det
händer skall värmeäkten omedelbart stängas av. Låt värmeäkten svalna i ca 10 minuter.
Det nns oftast en anledning till att värmeäkten blir överhettad. Kontrollera om värmeäkten kan göra sig av med värmen innan den
startas om:
• Är värmeäkten övertäckt, eller står den för nära en vägg eller annat hinder?
• Är gallren på värmeäktens fram- och baksida blockerade eller sitter ventilatorn fast?
Om värmeäkten blir överhettad igen och orsaken ej hittas skall den lämnas till behörig yrkesman för översyn/reparation.
Överhettning kan medföra allvarlig (brand)fara!

Rengöring

Dra ut kontakten ur vägguttaget och rengör värmeäkten med dammsugare eller tryckluft. Ta inte loss gallren utan dammsug eller blås
luft genom dem. Utsidan av värmeäkten kan rengöras med en fuktig trasa. Använd ej frätande rengörings-medel, sprit eller andra
lösningsmedel.

Bruksanvisning

Art.no: 962334

S

Värmefläkt

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Barebo 962334 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Barebo 962334 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Barebo 962334 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Ovner og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.5. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk. Har du et spørsmål om Barebo 962334 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Barebo 962334

Generelt
Merke Barebo
Modell 962334
Produkt Ovn
Språk Norsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Barebo 962334 .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her