Biltema 84-130 bruksanvisning

Biltema 84-130
6.6 · 1
PDF bruksanvisning
 · 8 sider
Norsk
bruksanvisningBiltema 84-130
Art. 84-130
1
© 2016-08-23 Biltema Nordic Services AB
SE

CITRUSPRESS

16. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
17. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller
arbetsyta där produkten är placerad.
18. Använd endast tillbehör rekommenderade av
leverantören.
19. Apparaten får inte styras av extern timer eller an-
nan styrutrustning.
20. Apparaten är avsedd för mjuka frukter som t.ex.
apelsiner. Förk inte pressa hårda frukter, efter-
som apparaten då kan gå sönder.
21. Dra ut stickkontakten vid följande tillfällen:
a. Presshuvudet fungerar inte som det ska.
b. Ett onormalt ljud hörs när citruspressen används.
c. Citruspressen ska rengöras.
d. När arbetet med citruspressen är klart.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN CITRUSPRESS
Förbereda
Linda ut nätkabeln från undersidan av apparaten.
Anslut stickkontakten till ett vägguttag, lyft av locket
och pressen är klar att användas.
Skär den väl avsköljda frukten i två delar på mit-
ten. Placera en halva mitt på presshuvudet. När du
trycker frukten hårt ner börjar presshuvudet rotera.
Pressa
Håll ordentligt i frukten och i handtaget. Om det blir
fullt i  ltret, rensa ur det så att juicen kan rinna ner i
kannan.
Överbelasta inte motorn. Pressa under max. 15 sek-
under och låt motorn vila 5-10 sekunder innan nästa
pressning.
Hälla upp
r du ska hälla juicen ur kannan, håll i motordelen
och vrid kannan åt sidan så att den kan lyftas av från
motorn. Servera.
Håll i locket eller  ltret när du häller så att de inte
ramlar av.
r kannan sätts tillbaka, vrid den först i rätt läge och
sätt sedan tillbaka presshuvudet och  ltret.
För att rensa ur fruktresterna, håll i kannan och lyft
upp presshuvudet och  ltret ur kannan. Ta isär de-
larna från varandra genom att dra lite hårdare.
DELAR
Lock
Presshuvud
Filter
Juicekanna
Motordel och sladdförvaring
SPECIFIKATIONER
Spänning: . . . . . . . . . . . . . . . . .AC 230 V
Frekvens: . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Hz
Effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 W
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. s alltid manualen före användning och spara
den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstäm-
mer med eluttaget.
3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk och
inomhus.
4. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätslad-
den sitter i vägguttaget.
5. Produkten får inte modi eras eller byggas om.
6. Produkten får endast användas för avsett bruk.
7. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från
eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
8. Sänk aldrig ner motordelen i vatten eller annan
vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
9. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus
eller stark hetta.
10. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närhe-
ten av öppen låga.
11. Placera produkten på en plan yta med god venti-
lation och se till att produkten inte övertäcks.
12. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig
produkten om någon del är skadad.
13. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när pro-
dukten inte används eller innan rengöring.
14. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka
med produkten.
15. Denna produkt kan användas av barn från 8 år
och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller
kunnande, om de övervakas eller har fått instruk-
tioner angående användningen av produkten på
ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna.
Barn skall inte leka med produkten. Rengöring
och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Se håndboken for Biltema 84-130 her gratis. Denne håndboken er under kategorien saftpresser og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 6.6. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk. Har du et spørsmål om Biltema 84-130 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om Biltema og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Biltema å kunne gi deg et godt svar.

Antall spørsmål: 0

Generelt
Biltema
84-130
saftpresse
Norsk
Brukermanual (PDF)

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Biltema 84-130 under.

Er manualen for Biltema 84-130 tilgjengelig på Norsk?

Ja, manualen for Biltema 84-130 er tilgjengelig på Norsk .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her

Ingen resultater