Casio G-Shock GA-201RD-4AER bruksanvisning

Til høyre finner du Casio G-Shock GA-201RD-4AER manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Casio
Modell
G-Shock GA-201RD-4AER
Produkt
Språk
Norsk
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.casio.com/
BRUKSANVISNING MODUL NR. 5229BRUKSANVISNING MODUL NR. 5229
E-1
Om bruksanvisningen
Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet
være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk
bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen
bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med
bokstaver som vist i illustrasjonene.
Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for
referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra
illustrasjoner/bilder som her er brukt.
Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg
et av urets modus. Ytterligere teknisk informasjon fi nnes
i avsnittet "Referanser".
E-2
E-3
For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese "Forholdsregler i
forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".
Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
Innhold
Generell guide ..........................................................................................................E-6
Tidvisning .................................................................................................................E-8
Stoppeklokke ......................................................................................................... E-14
Nedtelling ............................................................................................................... E-25
Verdenstid .............................................................................................................. E-29
Alarmer ...................................................................................................................E-33
Lys-funksjonen ......................................................................................................E-38
Rettelse av viserens utgangsposisjon ................................................................ E-42
TEKNISKE REFERANSER .....................................................................................E-44
Spesifi kasjoner ...................................................................................................... E-48
Forholdsregler ved bruk av urets funksjoner .....................................................E-50
Vedlikehold............................................................................................................. E-59
E-2
E-3
For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese "Forholdsregler i
forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".
Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
Innhold
Generell guide .......................................................................................................... E-6
Tidvisning ................................................................................................................. E-8
Stoppeklokke ......................................................................................................... E-14
Nedtelling ............................................................................................................... E-25
Verdenstid .............................................................................................................. E-29
Alarmer ...................................................................................................................E-33
Lys-funksjonen ......................................................................................................E-38
Rettelse av viserens utgangsposisjon ................................................................ E-42
TEKNISKE REFERANSER ..................................................................................... E-44
Spesifi kasjoner ...................................................................................................... E-48
Forholdsregler ved bruk av urets funksjoner .....................................................E-50
Vedlikehold............................................................................................................. E-59
E-4
E-5
Referanseliste over funksjoner
Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne
bruksanvisningen inneholder.
Innstilling av digital tid og dato .............................................................................. E-9
Sommertid-innstillinger ........................................................................................ E-12
Å spesifi sere en distanse verdi ............................................................................ E-16
Å spesifi sere en rundetid- eller mellomtid avlesing ........................................... E-18
Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid ........................................................ E-19
Å stille inn stoppeklokken for rundetid avlesing ................................................ E-20
Hvordan gjennomføre måling av rundetid........................................................... E-21
Å stille inn stoppeklokken for mellomtid avlesing ............................................. E-22
Hvordan gjennomføre måling av mellomtid ........................................................ E-23
Måling av tid med stoppeklokken ........................................................................ E-24
Bruk av nedtelleren ............................................................................................... E-26
Konfi gurering av nedtellerens starttid og autogjentakinnstillinger ................. E-27
Hvordan se tiden i en annen tidssone ................................................................. E-30
Skift mellom vanlig tid og sommertid for en bykode ................................................
E-31
Hvordan bytte lokalby og verdensby med hverandre ........................................ E-32
Innstilling av alarm-tid .......................................................................................... E-34
Slå av og på en alarm ............................................................................................ E-36
Slå av og på timesignalet ...................................................................................... E-37
Å lyse opp displayet manuelt ............................................................................... E-38
Velg lysvarighet ..................................................................................................... E-39
Slå av og på autolys-funksjonen .......................................................................... E-41
Justering av utgangsposisjonene........................................................................ E-42
E-4
E-5
Referanseliste over funksjoner
Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne
bruksanvisningen inneholder.
Innstilling av digital tid og dato .............................................................................. E-9
Sommertid-innstillinger ........................................................................................ E-12
Å spesifi sere en distanse verdi ............................................................................ E-16
Å spesifi sere en rundetid- eller mellomtid avlesing ........................................... E-18
Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid ........................................................ E-19
Å stille inn stoppeklokken for rundetid avlesing ................................................ E-20
Hvordan gjennomføre måling av rundetid........................................................... E-21
Å stille inn stoppeklokken for mellomtid avlesing ............................................. E-22
Hvordan gjennomføre måling av mellomtid ........................................................ E-23
Måling av tid med stoppeklokken ........................................................................ E-24
Bruk av nedtelleren ............................................................................................... E-26
Konfi gurering av nedtellerens starttid og autogjentakinnstillinger ................. E-27
Hvordan se tiden i en annen tidssone ................................................................. E-30
Skift mellom vanlig tid og sommertid for en bykode ................................................
E-31
Hvordan bytte lokalby og verdensby med hverandre ........................................ E-32
Innstilling av alarm-tid .......................................................................................... E-34
Slå av og på en alarm ............................................................................................ E-36
Slå av og på timesignalet ...................................................................................... E-37
Å lyse opp displayet manuelt ............................................................................... E-38
Velg lysvarighet ..................................................................................................... E-39
Slå av og på autolys-funksjonen .......................................................................... E-41
Justering av utgangsposisjonene........................................................................ E-42
E-6
E-7
Alarm Mode (side E-33)
Nedtellings Mode (side E-25)
Verdenstid Mode (side E-29)
Stoppeklokke Mode (side E-14)
Generell guide
Trykk C for å skifte fra modus til modus.
Trykk B for å lyse opp displayet. (Bortsett fra i innstillings Mode.
Tidvisning Modus
C
C
C
C
C
E-6
E-7
Alarm Mode (side E-33)
Nedtellings Mode (side E-25)
Verdenstid Mode (side E-29)
Stoppeklokke Mode (side E-14)
Generell guide
Trykk C for å skifte fra modus til modus.
Trykk B for å lyse opp displayet. (Bortsett fra i innstillings Mode.
Tidvisning Modus
C
C
C
C
C
E-8
E-9
Innstilling av digital tid og dato
1. Stå i Tidvisnings Mode og hold inne A i ca. 3 sekunder
til den nåværende valgte bykode blinker i det høyre
digital displayet. Dette er innstillingsdisplayet.
2. Use Dst) og B (vest) for å velge riktig bykode.
Husk å stille inn riktig bykode før du stiller andre ting.
For mer informasjon om bykoder, se bykodetabellen
bak i bruksanvisningen.
Bykode
PM indikator
Tidvisning
Du kan stille tid og dato manuelt for hjembyen din i Tidvisnings Modus.
Analog tid er på dette uret synkronisert med digital tid. Analog tid justeres
automatisk i tråd med digital tid.
Hvis analog tid ikke matcher digital tidvisning, kan fremgangsmåten som vises i
”Kalibrering av analog tid” benyttes til å matche dem.
Trykk D i tidvisnings Mode for å veksle mellom å vise dato eller tid for hjembyen som
er valgt.
D
Hjemby Dato Hjemby Tid
Ukedagmåned, dag
PM indikator
Time: MinutterUkedag
SekunderSekunder
Timer : Minutter
Sekunder
E-8
E-9
Innstilling av digital tid og dato
1. Stå i Tidvisnings Mode og hold inne A i ca. 3 sekunder
til den nåværende valgte bykode blinker i det høyre
digital displayet. Dette er innstillingsdisplayet.
2. Use Dst) og B (vest) for å velge riktig bykode.
Husk å stille inn riktig bykode før du stiller andre ting.
For mer informasjon om bykoder, se bykodetabellen
bak i bruksanvisningen.
Bykode
PM indikator
Tidvisning
Du kan stille tid og dato manuelt for hjembyen din i Tidvisnings Modus.
Analog tid er på dette uret synkronisert med digital tid. Analog tid justeres
automatisk i tråd med digital tid.
Hvis analog tid ikke matcher digital tidvisning, kan fremgangsmåten som vises i
”Kalibrering av analog tid” benyttes til å matche dem.
Trykk D i tidvisnings Mode for å veksle mellom å vise dato eller tid for hjembyen som
er valgt.
D
Hjemby Dato Hjemby Tid
Ukedagmåned, dag
PM indikator
Time: MinutterUkedag
SekunderSekunder
Timer : Minutter
Sekunder

Har du et spørsmål om Casio G-Shock GA-201RD-4AER?

Hvis du har et spørsmål om "Casio G-Shock GA-201RD-4AER"

Til salgs på

Liittyvät tuotteet: