Casio G-Shock GD-X6900BW-1ER bruksanvisning

Til høyre finner du Casio G-Shock GD-X6900BW-1ER manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Casio
Modell
G-Shock GD-X6900BW-1ER
Produkt
Språk
Norsk
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.casio.com/
Bruksanvisning - modul 3420
E
Om bruksanvisningen
x Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet
være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk
bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen
bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
x Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med
bokstaver som vist i illustrasjonene.
x Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg
et av urets modus. Ytterligere teknisk informasjon finnes i
avsnittet “Referanse” .
N-1
Innhold
Generell Guide .........................................................................................................N-4
Tidvisning .................................................................................................................N-6
Verdenstid ..............................................................................................................N-11
Stoppeklokke .........................................................................................................N-13
Nedtelling ...............................................................................................................N-16
Alarmer ...................................................................................................................N-22
Lys ..........................................................................................................................N-29
Referanse ...............................................................................................................N-33
Spesifikasjoner ......................................................................................................N-42
N-2
Referanseliste over funksjoner
Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne
bruksanvisningen inneholder.
Innstilling av tid og dato .........................................................................................N-7
Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid .....................................................N-9
Skifte mellom 12- og 24-timeformatene ...............................................................N-10
Hvordan se tiden i en annen by ............................................................................N-11
Skift mellom vanlig tid og sommertid for en bykode .........................................N-12
Måling av tid med stoppeklokken ........................................................................N-14
Bruk av autostart ...................................................................................................N-15
Innstilling av nedtelleren ......................................................................................N-19
Bruk av nedtelleren ...............................................................................................N-21
Innstilling av alarm-tid ..........................................................................................N-24
Testing av alarmen ................................................................................................N-26
N-3
Slå av og på en alarm ............................................................................................N-27
Slå av og på timesignalet ......................................................................................N-28
Å lyse opp displayet manuelt ...............................................................................N-29
Velg lysvarighet .....................................................................................................N-30
Å aktivere eller deaktivere auto lys funksjonen .................................................N-32
Slå av og på Flash Alarmen ..................................................................................N-35
Å slå av og på knappetonen .................................................................................N-36
N-4
Generell guide
x Trykk C for å skifte fra Modus til Modus
xI alle modus trykker du L for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i
gang).
Tidvisnings Modus Verdenstid Modus
C C
N-5
C
Stoppeklokke Modus Nedtellings Modus Alarm Modus
C C
N-6
Tidvisning
Bruk tidvisning-modus for å innstille og se tidvisning og
dato.
Les dette før du stiller tid og dato!
Tiden som vises i Tidvisnings Modus og Verdenstid Modus
er linket til hverandre. På grunn av dette, sørg for at du
velger lokal tidssone før du stiller inn dato og klokkeslett.
Sekunder
Time: Minutter
PM indikator
Ukedag
måned - dag
N-7
Innstilling av tid og dato
1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til
å stilles (blinker).
2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist
nedenfor.
Sekunder
Flash Alarm
Sommertid
Dato
Time
Minutter
Lokal tidssone
Måned År
C
C C
C C C C
CC
Lokal tidssone

Har du et spørsmål om Casio G-Shock GD-X6900BW-1ER?

Hvis du har et spørsmål om "Casio G-Shock GD-X6900BW-1ER"

Til salgs på

Liittyvät tuotteet: