Casio G-Shock MTG-S1000BD-1AER bruksanvisning

Til høyre finner du Casio G-Shock MTG-S1000BD-1AER manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Casio
Modell
G-Shock MTG-S1000BD-1AER
Produkt
Språk
Norsk
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.casio.com/
Bruksanvisning - modul 5369
N-1
NORSK
Gratulerer med nytt ur!
Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
x Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe
fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.
Dette uret inneholder ikke en bykode som korresponderer med UTC -3,5 timer. Dette betyr at den
radiostyrte atomtidsvisningsfunksjonen ikke vil vise korrekt tid for Newfoundland i Canada.
Vær oppmerksom på at CASIO COMPUTER CO., LTD ikke kan holdes ansvarlig for skader eller tap
som du eller tredjepart er utsatt for som et resultat av bruk av dette produktet eller pga. feil ved dette
produktet.
N-2
Om bruksanvisningen
I denne manualen blir operasjonene utført ved å bruke urets krone, og de 3
knappene som er indikert med bokstavene A B og C.
Viser-funksjoner
z Timeviser
x Sekundviser
c Minuttviser
v Timeviser (24-timer)
b Liten minuttviser
n Liten timeviser
m Liten timeviser (24-timer)
, Nedre skive viser
. Dato indikator
Denne bruksanvisningen benytter tallene som vist ovenfor til å identifisere
visere og indikatorer.
Viser og dato indikator bevegelse
x Bevegelsen for x Sekundviser og c Minuttviser for dette uret er koordinert. For å endre c Minuttviser
innstillingen, må du flytte
x Sekundviser.
x
. Dato indikator er også koordinert med z Timeviser . For å endre . Dato indikator innstillingen, må
du flytte
z Timeviser.

B + *> @
5 6
N-3
Krone Operasjoner
Kronen kan trekkes ut til en av to (klikk) posisjoner. Bruk aldri unødig kraft når du trekker ut kronen.
Viktig!
x For å sikre full vanntetthet og for å forhindre skade på grunn av ytre påvirkning, sørg for at kronen er
trykket helt inn når du bruker uret.
x Når du trekker ut kronen, unngå å bruke unødvendig kraft, noe som kan medføre fare for personskade
på fingre og negler, samt at kronen og uret kan bli ødelagt.
Første klikk Andre klikk
Stilling i hurtig fart
Når du justerer tiden eller justerer utgangsposisjoner (side N-45), kan du flytte viseren fremover eller
bakover i høy fart. Der er to high-speed nivåer: HS1 og HS2 (hurtigere enn HS1).
N-4
Å starte HS1 high-speed stilling
Når kronen er trekt ut må du rotere den raskt tre runder fra deg (for fremover)
eller mot deg (for bakover). High-speed stillingfortsetter selv om du slipper
kronen.
Å starte HS2 high-speed stilling
Når HS1 high-speed stilling holder på, roterer du kronen raskt tre ganger igjen i
samme retning som HS1 stillingen (for fremover eller for bakover).
Å stoppe en high-speed stilling
Roter kronen motsatt vei av det du valgte når du startet stillingen, eller trykk på
en knapp.
Viktig!
x Lar du kronen være trukket ut i mer enn to minutter uten at noen operasjon er startet, vil automatisk føre
til at krone operasjoner blir deaktivert. Hvis dette skjer kan du trykke kronen inn igjen, trekke den ut
igjen og starte operasjonen på nytt.
N-5
Ting du bør kontrollere før bruk av uret
1. Observere bevegelsen av x Sekundviser.
Beveger
x Sekundviseren seg jevnt i ett-sekunds trinn?
Hopper x Sekundviseren hvert annet sekund eller
har den stoppet helt opp?
Gå til trinn 2.
Uret er tilstrekkelig ladet. For detaljer
om lading, se “Charging the Watch”
(side N-10).
Batteriet er svakt. Lad opp uret ved å plassere det
et sted hvor det utsettes for lys. For detaljer, se
“Charging the Watch” (side N-10).
NEI
JA
JA
NESTE
2. Sjekk lokal by.
Bruk prosedyren under “Konfigurering av hjemby innstillingene” (side N-24) for å konfigurere din hjem by.
Viktig!
x Korrekt mottak av signaler for tids kalibrering og er avhengig av korrekt innstilling av lokal bykode
(hjemby), tidvisning og dato i Dual tid Modus. Sørg for at disse konfigurasjonene er innstilt korrekt.
N-6
3. Innstill gjeldende tid.
x Innstilling av tidvisning ved hjelp av et tidskalibreringssignal
Se “Klargjøring for mottak av signaler” (side N-16).
x Å stille tiden manuelt
See “Manuell innstilling av gjeldende tid og dato” (side N-28).
Uret er nå klart til bruk.
x For mer informasjon om urets radiostyrte tidvisningsfunksjon, se “Radiostyrt atomær tidvisning” (side
N-14).
N-7
Innhold
N-2 Om bruksanvisningen
N-3 Krone operasjoner
N-5 Ting du bør kontrollere før bruk av uret
N-10 Opplading av uret
N-14 Radiostyrt atomær tidvisning
N-21 Modu Referanse Guide
N-23 Tidvisning (Dual Tid Modus)
N-24 Konfigurering av hjemby innstillingene
N-28 Manuell innstilling av gjeldende tid og dato
N-32 Å se tiden i en annen tids sone
N-35 Bruk av stoppeklokke
N-39 Bruk av Nedtelleren
N-42 Bruk av Alarmen
N-45 Juster utgangsposisjonene til viserne og dag indikatorene
N-49 Troubleshooting
N-54 Specifications

Har du et spørsmål om Casio G-Shock MTG-S1000BD-1AER?

Hvis du har et spørsmål om "Casio G-Shock MTG-S1000BD-1AER"

Til salgs på

Liittyvät tuotteet: