Cylinda S4254E

Cylinda S4254E bruksanvisning

(1)
 • 3
  Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då
  lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!
  Innehållsförteckning sid
  Säkerhetsanvisningar....................................................................................4
  Innan Du använder spisen första gången ................................................6
  Fakta om plattor .........................................................................7
  Ugnen och dess funktioner ...........................................................8
  Rengöring av ugnslucka ...............................................................15
  Tekniska data ........................................................................................18
  Montering av tippskydd........................................................................19
  OBS!
  Elinstallationen måste utföras av
  en behörig elinstallatör.
  Spisen är endast avsedd för
  hushålls bruk. Vid fe lanvändning
  nns risk för skador.
  Viktigt!
  Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen.
  Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början.
  Kassering av förbrukade produkter
  När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan
  man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och
  elek tro niska pro duk ter. produkten, bruks an vis ningen eller för pack-
  ningen nns en sym bol som visar att förbrukad produkt ska läm nas till
  återvinning.
  Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt
  lämplig beteckning. Genom återvinning av ma te ria let i den förbrukade produkten bi drar
  man till ett stärkt miljöskydd.
  Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det nns organisationer som
  tar hand om förbrukade produkter.
Cylinda S4254E

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Cylinda S4254E eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Cylinda S4254E å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for her gratis. Denne håndboken er under kategorien og har blitt vurdert av personer med et gjennomsnitt på . Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: . Har du et spørsmål om eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Cylinda S4254E

Merke Cylinda
Modell S4254E
Produkt komfyr
EAN 5906006559342
Språk Engelsk, Svensk
Fyltype PDF
Design
Produkttype Frittstående komfyr
Produktfarge Hvit
Håndtaksfarge Svart
Kontrolltype Rotasjon
Ledningslengde 1.5m
Innebygd skjerm
Hob / Plate
Benke type Innebygde kokeplater
Antall brennere/kokesoner 4
Brenner / kokeområde 1 posisjon Foran til venstre
Brenner / kokeområde 1 strøm 2W
Brenner / kokesone 1 diameter 180mm
Brenner / kokeområde 2 posisjon Bak til venstre
Brenner / kokeområde 2 strøm 1W
Brenner / kokesone 2 diameter 145mm
Brenner / kokeområde 3 posisjon Fremre høyre side
Brenner / kokeområde 3 strøm 1W
Brenner / kokesone 3 diameter 145mm
Wok-brenner -
Ovn
Antall ovner 1
Ovn størrelse Medium
Ovn strømkilde Elektrisk
Ovn nettokapasitet 70l
Ovnsstrøm 7500W
Grill
Grillstyrke 2000W
Topp varme -
Topp- og bunnvarme -
Bunn-varme -
Avrimingsfunksjon -
Pizzafunksjon
3D varmluft
Langsom matlagning
Antall stekerister 1
Energihåndtering
- 400V
Energieffektivitetsklasse A
Energiforbruk (konvensjonell) 0.88kWh
Vekt og dimensjoner
Bredde 495mm
Dybde 605mm
Høyde 900mm
Høyde (min) 850mm
Vekt 40700g
Bredde installasjonskammer 500mm
Dybde med åpen dør 1030mm
Ergonomi
Barnesikring

Relaterte produkthåndbøker

komfyr Cylinda

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om CylindaS4254E .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her