Cylinda S4254E bruksanvisning

Har kan du se manualen Cylinda S4254E gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Cylinda S4254E på denne siden.

3
Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då
lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!
Innehållsförteckning sid
Säkerhetsanvisningar....................................................................................4
Innan Du använder spisen första gången ................................................6
Fakta om plattor .........................................................................7
Ugnen och dess funktioner ...........................................................8
Rengöring av ugnslucka ...............................................................15
Tekniska data ........................................................................................18
Montering av tippskydd........................................................................19
OBS!
Elinstallationen måste utföras av
en behörig elinstallatör.
Spisen är endast avsedd för
hushålls bruk. Vid fe lanvändning
nns risk för skador.
Viktigt!
Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen.
Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början.
Kassering av förbrukade produkter
När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan
man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och
elek tro niska pro duk ter. produkten, bruks an vis ningen eller för pack-
ningen nns en sym bol som visar att förbrukad produkt ska läm nas till
återvinning.
Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt
lämplig beteckning. Genom återvinning av ma te ria let i den förbrukade produkten bi drar
man till ett stärkt miljöskydd.
Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det nns organisationer som
tar hand om förbrukade produkter.

Har du et spørsmål om Cylinda S4254E?

Still spørsmålet som du har om Cylinda S4254E til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Cylinda S4254E å kunne gi deg et godt svar.

Spesifikasjoner

Merke Cylinda
Modell S4254E
Produkt Ovn
EAN 5906006559342
Språk Engelsk, Svensk
Produktgruppe Ovner
Fyltype PDF
Design
Produkttype Frittstående komfyr
Produktfarge Hvit
Håndtak farge Svart
Kontrolltype Rotasjon
Ledningslengde 1.5m
Innebygd skjerm
Hob / Plate
Benke type Innebygde kokeplater
Antall brennere/kokesoner 4
Brenner / kokeområde 1 posisjon Foran til venstre
Brenner / kokeområde 1 strøm 2W
Brenner / kokesone 1 diameter 180mm
Brenner / kokeområde 2 posisjon Bak til venstre
Brenner / kokeområde 2 strøm 1W
Brenner / kokesone 2 diameter 145mm
Brenner / kokeområde 3 posisjon Fremre høyre side
Brenner / kokeområde 3 strøm 1W
Brenner / kokesone 3 diameter 145mm
Wok-brenner -
Ovn
Antall ovner 1
Ovn størrelse Medium
Ovn strømkilde Elektrisk
Ovn nettokapasitet 70l
Ovn, strøm 7500W
Grill
Grillstyrke 2000W
Topp varme -
Topp- og bunnvarme -
Bunn-varme -
Avtiningsfunksjon -
Pizzafunksjon
3D varmluft
Langsom matlagning
Antall stekerister 1
Energihåndtering
- 400V
Energieffektivitetsklasse A
Energiforbruk (konvensjonell) 0.88kWh
Vekt og dimensjoner
Bredde 495mm
Dybde 605mm
Høyde 900mm
Høyde (min) 850mm
Vekt 40700g
Bredde på installasjonskammer 500mm
Dybde med åpen dør 1030mm
Ergonomi
Barnesikring