Cylinda S5264KV bruksanvisning

Har kan du se manualen Cylinda S5264KV gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Cylinda S5264KV på denne siden.

3
Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då
lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!
Innehållsförteckning sid
Säkerhetsanvisningar....................................................................................4
Innan Du använder spisen första gången ........................................6
Fakta om keramikhäll ....................................................7
Ugnen och dess funktioner ...........................................................8
Rengöring av ugnslucka ...............................................................15
Tekniska data ........................................................................................18
Montering av tippskydd.............................................................19
OBS!
Elinstallationen måste utföras av
en behörig elinstallatör.
Spisen är endast avsedd för
hushålls bruk. Vid fe lanvändning
nns risk för skador.
Viktigt!
Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen.
Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början.
Kassering av förbrukade produkter
När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan
man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och
elek tro niska pro duk ter. produkten, bruks an vis ningen eller för pack-
ningen nns en sym bol som visar att förbrukad produkt ska läm nas till
återvinning.
Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt
lämplig beteckning. Genom återvinning av ma te ria let i den förbrukade produkten bi drar
man till ett stärkt miljöskydd.
Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det nns organisationer som
tar hand om förbrukade produkter.

Har du et spørsmål om Cylinda S5264KV?

Still spørsmålet som du har om Cylinda S5264KV til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Cylinda S5264KV å kunne gi deg et godt svar.

Spesifikasjoner

Merke Cylinda
Modell S5264KV
Produkt Ovn
EAN 5906006561185
Språk Engelsk, Svensk
Produktgruppe Ovner
Fyltype PDF
Design
Produkttype Frittstående komfyr
Produktfarge Hvit
Kontrolltype Rotasjon
Ledningslengde 1.5m
Innebygd skjerm
Håndtak farge Svart
Hob / Plate
Benke type Sonebasert induksjon
Antall brennere/kokesoner 4
Antall elektriske kokesoner 4
Brenner / kokeområde 1 posisjon Foran til venstre
Brenner / kokeområde 1 strømkilde Elektrisk
Brenner / kokeområde 1 strøm 2.3W
Brenner / kokesone 1 diameter 210mm
Brenner / kokeområde 2 posisjon Bak til venstre
Brenner / kokeområde 2 strømkilde Elektrisk
Brenner / kokeområde 2 strøm 1.2W
Brenner / kokesone 2 diameter 145mm
Wok-brenner -
Indikator for gjenvarende varme
Ovn
Antall ovner 1
Ovn størrelse Medium
Ovn strømkilde Elektrisk
Ovn nettokapasitet 65l
Grill
Grillstyrke 2000W
Ovn, strøm 9600W
Topp varme -
Topp- og bunnvarme -
Bunn-varme -
Pizzafunksjon
Avtiningsfunksjon -
Dampkoking
3D varmluft
Antall stekerister 1
Ergonomi
Barnesikring
Justerbare bein
Bakhjul
Energihåndtering
- 400V
Energieffektivitetsklasse A
Energiforbruk (konvensjonell) 0.99kWh
Energiforbruk (tvunget konveksjon) 0.87kWh
Vekt og dimensjoner
Bredde 595mm
Dybde 605mm
Høyde 900mm
Høyde (min) 850mm
Vekt 43800g
Dybde med åpen dør 1030mm