Housegard SA421WS bruksanvisning

(1)
 • www.housegard.com
  rev. 130904
  TEST OG VEDLIKEHOLD.
  Test utføres ved å trykke inn testknappen i noen sekunder, røykvarsleren skal svare med å gå i alarm.
  Alarmsignalet skal gi full styrke ved testing.
  • Test alle dine røykvarslere en gang p. r uke, og alltid etter lengre fravær fra hjemmet ved å trykke på
  testknappen.
  • Bytt batteri på alle dine røykvarslere en gang p. r år, eller ved signal om lav batterispenning.
  • Ta aldri ut batteriet av røykvarsleren bortsett fra når du bytter det ut med et nytt.
  • Rengjør alle dine røykvarslere en til to ganger p. r år. Dette gjøres ved å støvsuge detektorkammeret
  forsiktig. Benytt et munnstykke av plast.
  BATTERIBYTTE:
  Følgende batterityper kan benyttes: Sink-Kloride, Alkaline eller litium. Vær oppmerksom på at ustabile
  driftsforhold så som høy luftfuktighet og temperatursvingninger kan tappe batteriet raskere.
  GARANTI:
  Alle Housegard røykvarslere leveres med 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. (Gjeldende fra kjøpsdato).
  Batteriene er IKKE dekket av garantien. Garantiansvaret er begrenset til verdien av en ny tilsvarende
  røykvarsler. Defekte røykvarslere kan returneres til forhandleren sammen med en beskrivelse av
  problemet. Godkjente reklamasjoner erstattes med en ny røykvarsler av samme type. Ved reklamasjon
  må kvittering som bekrefter kjøpsdato fremlegges.
  ADVARSEL:
  • De medfølgende batterier er ikke tilkoplet, husk alltid å kople til batteriene. Test alltid røykvarsleren
  umiddelbart etter montering.
  • Røykvarsleren vil ikke fungere uten batteri.
  • Røykvarsleren kan ikke detektere branner dersom røyken forhindres fra å nå detektoren.
  • Røykvarsleren vil ikke varsle personer med nedsatt eller manglende hørsel, eller dersom den
  befinner seg i områder med sterk støy.
  • Røykvarsleren gir ingen 100 % garanti mot brannulykke. Den erstatter ikke livs og skadeforsikringer.
  • Det må ikke benyttes åpen flamme ved testing av røykvarsleren.
  • Røykvarsleren har en begrenset levetid på 10 år for sikker funksjon.
  • Røykvarsleren kan ødelegges dersom den utsettes for sterk forurensing, støv etc.
  • Røykvarsleren bør byttes umiddelbart dersom det foreligger mistanke om funksjonsfeil.
  TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
  Beregnet for:
  Private boliger og fritidseiendommer.
  Montering:
  I tak eller på vegg.
  Batteritype:
  9volt DV - 1st 9Volt (6F22) eller alkalisk (6LR61).
  Eksempelvis GP1604S, GP1604A.
  Radiomodul:
  4,5volt 3x1,5volt LR6/AA alkalisk. Eksempelvis
  GP15A, GP15AU.
  Deteksjonsmodul:
  Normalmodus 12uA, Alarm modus 20uA,
  Radiomodul: 230uA
  Batterivarsel:
  Røykvarsleren gir alarm ved lav batterispenning med korte
  lydsignaler. Hvert 43 sekund for 9 volt batteriet, hvert 60
  sekund for R6/AA batteriene.
  Alarm:
  Lydsignal med minimum 85dB/3m.
  Radiofrekvens:
  433.92MHZ
  Trådløs rekkevidde:
  60m ved fri sikt.
  Temperaturområde:
  -10°C~+40°C
  Størrelse: (diameter):
  150×48mm
  Funksjonstest:
  Testknapp. Bør testes en gang p. r uke.
  Vedlikehold:
  Rengjøres en gang p. r år ved hjelp av støvsuger.
  Sensor:
  Optisk detektorkammer.
  Godkjenning:
  Model SA421WS / LM101LD
  BRUKSANVISNING SA421WS TRÅDLØS RØYKVARSLER.
  Testknapp
  Alarmhorn
  Batterisikring Batterisikring
  Alarm LED
  Learn/Online LED
  Learnknapp
  GENERELT:
  Vi takker for at de valgte et produkt fra Housegard. Housegard trådløse røykvarslere bidrar til en øket
  sikkerhet i hjemmet forutsatt riktig programmering, montasje og ettersyn. Housegard røykvarslere er
  konstruert for å detektere røykpartikler. Housegard røykvarslere detekterer IKKE gass, varme eller
  ammer. Alle Housegard røykvarslere er konstruert for å gi et tidlig varsel ved brann dette forutsetter
  riktig plassering, programmering og vedlikehold, les derfor nøye gjennom denne bruksanvisningen.
  SA421WS er utstyrt med trådløs sender/mottaker som gjør det mulig for fl ere røykvarslere å kommu-
  nisere sammen. Nå en av røykvarslerne detekterer røyk sendes det ut et radiosignal som vil sette alle
  de sammenkoplede røykvarslerne i alarm. For at røykvarslerne skal kommunisere med hverandre må
  de programmeres som beskrevet i bruksanvisningen.
  MONTERE BATTERIER, TESTE.
  1. Start med å montere batteriene, 1stk 9volt samt 3stk LR6/AA 1,5volt I hver røykvarsler.
  2. Når batteriene montert vil røykvarslerens LED blinke en gang pr minutt, dette angir normal funksjon.
  3. Når batteriene er montert, test alle røykvarslerne hver for seg ved å trykke inn testknappen i noen
  sekunder, røykvarsleren vil gå i alarm og LED dioden vil blinke.
  GENERELT OM PROGRAMMERINGEN.
  Når du har montert batteriene og testet som beskrevet overfor kan røykvarslerne programmers til å
  kommunisere sammen, det anbefales at man begrenser ett system til maksimum 24 stk varslere. Ett
  trykk på learn knappen og LED dioden vil lyse rødt, dette indikerer at røykvarsleren settes opp som
  slave, ytterligere ett trykk og LED dioden lyser grønt, dette indikerer at røykvarsleren settes opp som
  hovedenhet. Ytterligere ett trykk og LED lampen vil slokke, dette indikerer at du har forlatt program-
  meringsmodus. OBS: Når du setter en røykvarsler i programmeringsmodus må hele programmeringen
  gjennomføres innenfor et tidsrom på 15 sekunder, etter 15 sekunder forlater varsleren programmer-
  ingsmodus automatisk.
  PROGRAMMERING, SAMMENKOPLING AV RØYKVARSLERE.
  Velg en av røykvarslerne som ”hovedenhet”, dette gjøres ved å trykke to ganger på learn knappen inntil
  LED dioden lyser grønt. (merk hovedenheten slik at du kjenner den igjen ved evt senere programmering)
  Ta neste røykvarsler som du ønsker å kople opp mot hovedenheten som ”slave”, trykk en gang på learn
  knappen slik at LED dioden lyser rødt.
  Press deretter på hovedenhetens testknapp og hold denne inne inntil learn dioden blinker rødt og
  alarmhornet utløses. Ikke slipp testknappen før ”slave” røykvarsleren også går i alarm. Trykk deretter
  på slaveenhetens testknapp inntil hovedenheten svarer med å gå i alarm, systemet er nå fredig
  programmert.
  LEGGE TIL FLERE RØYKVARSLERE I SYSTEMET.
  1. Bruk den røykvarsleren som du valgte som hovedenhet, gjenta prosedyren ovenfor med hver ekstra
  ”slave” røykvarsler som du ønsker koplet opp i systemet.
  2. Når alle røykvarslerne er koplet sammen, test hele systemet en gang til ved å utløse alarm ved å
  trykke på testknappen på hvilken som helst av røykvarslerne, samtlige skal nå gå i alarm.
  OBS: Du kan slette røykvarslere ut av systemet ved å trykke to ganger på learnknappen inntil LED
  dioden lyser grønt og deretter trykke på testknappen inntil varsleren går i alarm.
  OBS: SA421WS lytter etter signal fra andre tilkoplede røykvarslere ca hvert 10 sekund. Når du tester
  ditt system kan det derfor gå inntil 10 sekunder før alle de sammenkoplede røykvarslerne har oppfattet
  signalet. Hold derfor inne testknappen i ca 10 sekunder.
  PLASSERING:
  • Monter røykvarslere i hvert separate soverom samt i alle oppholdsrom i boligen.
  • I boliger over flere plan bør det monteres røykvarslere i forbindelse med hvert
  enkelt soverom, samt øverst i hver trappeoppgang.
  • I kjellere uten soverom bør røykvarsler monteres nederst i trappeoppgang.
  • I soverom hvor man sover med dørene lukket bør det alltid monteres røykvarsler
  inne i soverommet.
  • Monter røykvarslere i alle rom hvor det finnes potensielle brannkilder.
  • Monter røykvarsler i gang dersom denne er lengre en 12 meter.
  • Monter røykvarsleren midt i taket. Dersom dette ikke er mulig, monter røykvarsleren
  på vegg minimum 1 meter fra hjørne samt minimum 10-15 cm fra tak.
  RØYKVARSLERE BØR IKKE PLASSERS PÅ FØLGENDE STEDER.
  • På kjøkken hvor røykpartikler fra steking vil gi falske alarmer.
  • I baderom hvor damp vil gi falske alarmer.
  • I nærheten av vifter og ventilasjonskanaler hvor luftstrømmer kan hindre røyken i å nå frem til
  detektorkammeret.
  • I nærheten av lyskilder og elektrisk utstyr som avgir elektromagnetisk felt.
  • I nærhet av peis eller ovn med åpen flamme.
  • Øverst i v formede tak hvor luftlommer kan hindre at røyken i å nå frem til detektoren.
  • I garasjer hvor eksos kan gi falske alarmer.
  • I støvete og forurensede områder hvor støv og skitt ødelegger detektoren.
  MONTERING.
  Skru fast festeplaten på valgt sted. Monter røykvarsleren i braketten ved å skru den med klokka.
  Røykvarsleren er utstyrt med sikkerhetsanordning som gjør at den ikke kan monteres i festeplaten
  dersom batteriene mangler.
  GPBM Norge AS ¦ Prof. Birkelands vei 26B ¦ 1001 OSLO
  Tel: 022-88 30 40 ¦ Fax: 022-88 30 50
  info@housegard.com ¦ www.housegard.com
  N
  0832
  GPBM Nordic AB
  13
  601106-CPR-0813
  EN 14604:2005/AC:2008

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Housegard SA421WS eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Housegard SA421WS å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Housegard SA421WS her gratis. Denne håndboken er under kategorien Røykvarslere og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 6.6. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Svensk, Dansk, Finsk. Har du et spørsmål om Housegard SA421WS eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Housegard SA421WS

Merke Housegard
Modell SA421WS
Produkt Røykvarsler
Språk Norsk, Svensk, Dansk, Finsk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Housegard SA421WS

  Relaterte produkthåndbøker

  Røykvarsler Housegard

  Legg til håndbok

  Har du en håndbok som du vil legge til?