Innr RC 110

Innr RC 110 bruksanvisning

(1)
 • Innr$manual$for$Re mote$Control$RC$110$
  !
  !
  Introduction!
  You!can!use!the!Innr!remote!control!in!two!ways:! ! !
  A. Bridge$Mode!7!if!you!alre a d y!h a ve !a !b rid ge !a n d !w a n t!to !a d d !th e !remote!co n tro l !
  B. Standalone$Mode!7!if!you!don’t!hav e!a!brid ge !an d!w an t!to!ad d!ligh ts!directly!to!the!remote!
  !
  Bridge$Mode!Installation$(A)$
  1. In!the!A p p !ch o ose!“Set tin g s” a n d !p u t!the !bridg e!in!the !“Search”!mode;!the!green!LED!on!the!
  bridge!button!will!start!flashing!slowly.!
  2. Then!simultaneously!press!and!hold!the!'program'!and !the !'7'!button!o n ! the !rem o te!co ntro l!
  for!at!least!3!secon ds ;!the!gre en !LED !on !the ! RC!110!will!start!to!blink!slowly.!
  3. Once!the!bridge!and!remote!found!each!other,!the!LED!on!the!RC!110!will!blink!fast!5x.!
  4. Now!the!remote!control!is!coupled!to!the!bridge!and!the!RC!110!will!also!appear!in!the!
  'lights’!s e a rc h !s c r e e n !o f !the!App.!
  5. Stop!searching!and!choose!“Done ”!in !th e !ap p ,!th is !w ill!re g ist er !th e!R C !1 1 0 !in !th e !sy st em.!
  6. The!remote!controls!all!the!lights!in!the!entire!system,!unless!you!link!it!to!a!specific!room!
  to!only!control!the !lights!in!tha t!room.!This!can!be!do ne !in!th e!follow in g!w ay:!
  a.!Open!the!app!and!choose!the!room!where!you!want!to!attach!the!remote!control.!
  b.!Press!"Edit!Room”!and!tick!the!box!for!the!RC!110.!
  c.!Now!put!the!remote!in!'learning!mode’!by!pressing!the!"Program"!button!for!3!seconds;!
  the!green!LED!will!flash!slowly!for!30!seconds.!
  d.!Click,!within!those!30!seconds,!on!"Update"!in!the!app!to!add!the!RC!110!to !the!ro om .!
  The!remote!can!only!be!connected!to!one!room!at!a!time.!
  !
  Standalone$Mode!Installation$(B)$
  1. Connect!the!remote!control!to!a!light!bulb!by!holding!it!close!to!a!lamp!(distance!<5!cm)!
  and!then!simultaneously!press!and!hold!the!"Program"!and!"+"!buttons;!the!green!LED!
  will!blink!slowly.!!
  2. The!lamp!will!now!respond!by!flashing!once!or!twice.!About!10!seconds!later,!the!lamp!
  will!again!flash!once!or!twice!to!indicate !tha t!it !is!successfully!coupled!with!the!remote!
  control.!You!can!now!control!the!lamp.!
  3. Repeat!this!process!with!all!the!lights!you!want!to!couple!with!the!remote!control.!You!
  can!couple!up!to!10!lam ps !to!a!single !rem ote !con trol.!!

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Innr RC 110 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Innr RC 110 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Innr RC 110 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Fjernkontroller og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 8.9. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Innr RC 110 eller trenger du hjelp?

Spesifikasjoner for Innr RC 110

Merke Innr
Modell RC 110
Produkt Fjernkontroll
EAN 8718781550646
Språk Engelsk
Fyltype PDF

Relaterte produkter Innr RC 110

  Relaterte produkthåndbøker

  Fjernkontroll Innr