Maginon 10-30x60 bruksanvisning

Har kan du se manualen Maginon 10-30x60 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Maginon 10-30x60 på denne siden.

- 3 -
Denne kikkert er et præcisionsinstrument af meget høj kvalitet. Hvis De er
opmærksom på de nedenstæende instruktioner, vil De kunne bevare kikkertens
gode egenskaber i lang tid.
Tips vedrørende betragtning med kikkerten
• Holdkikkertensåroligtsommuligt.Holdsåvidtmuligtfastidenmed
begge hænder og støt albuerne på et underlag, som ikke kan vibrere.
• Trykøjestykkernemodøjenbrynene,henholdvisøjestykkerne–når
gummieterfoldetned–moddenøverstedelafbrilleglassene.
• Tørvandsprøjt(saltvand)afmedentør,blødklud.Gnidderefterkikkerten
tør med en blød klud.
• Kikkertererfølsommeoverforforstærkvarmeogfugtighed.
• UdsætikkeDereskikkertfordirektepåvirkningfrasolensstrålerienlænge-
re periode. Lad den ikke blive liggende i en lukket bil, som står parkeret i
solen.
• SørgforatDereskikkertikkekommeriberøringmedvandoghøjfugtighed;
hvis der trænger fugtighed ind i kikkerten, kan den tage skade af det.
• Sørgforatkikkertenikkeudsættesforstød,atdenikkefaldernedeller 
udsættes for andre stærke mekaniske påvirkninger.
• Kikkertlinsernemåikkeberøres.Brugenblødklud,somikke fnugger,eller
etstykkerensepapirtiloptiskeinstrumentertilatgørekikkertenrenmed.
Der må ikke bruges renseservietter til briller, fordi antireeksbehandlingen
kan tage skade af det.
Bortskaelse
Bortskafemballagenrensorteretogmiljøvenligtideopstillede
indsamlingsbeholdere.
Korrektbortskaelseafdetteprodukt:
Den markering, som vises ved siden af, gør opmærksom på, at elektriske appara-
terindenforEUikkemåbortskaesoverdennormaleskraldespand.
Bortskafkameraetogtilbehøretioverensstemmelsemeddeaktuellelovbestem-
melser.
Tips vedrørende den rigtige håndtering af kikkerten
Zoomkikkert 10 - 30 x 60
Brugsanvisning
Tekniske Data:
Forstørrelse: 10x–30x
Objektivø: 60mm
Synsfelt10x: 62m/1000m
Udgangspupil,ø: 15mm
Udgangspupil,langsgåendeafstand: 58mm-73mm
Dioptrijustering: -3til+3
Dimension: 230mmx210mmx80mm
Vægt: 1057g

Har du et spørsmål om Maginon 10-30x60?

Still spørsmålet som du har om Maginon 10-30x60 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Maginon 10-30x60 å kunne gi deg et godt svar.