McCulloch CS 340

McCulloch CS 340 bruksanvisning

(1)
 • GB
  Oper
  ator’
  s man
  ual 6-26
  SE
  Br
  uksan
  visning 27-47
  DK
  Br
  ugsan
  visning 48-69
  FI
  Käyttöohje 70-91
  NO
  Br
  uksan
  visning 92-112
  FR
  Man
  uel d’utilisation 113-135
  NL
  Gebr
  uiksaanwijzing 136-158
  IT
  Istr
  uzioni per l’uso 159-181
  DE
  Bedien
  ungsanw
  eisung 182-204
  ES
  Man
  ual de instr
  ucciones 205-227
  PT
  Instr
  uções par
  a o uso 228-250
  R
  U
  óêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  251-276
  BG
  úêîâîäñòâî çà
  åêñïëîàòàöèß
  277-304
  HU
  Használati utasítás
  305-326
  PL
  Instrukcja obs∏ugi
  327-350
  EE
  Käsitsemisõpetus
  351-371
  L
  V
  Lieto‰anas pamÇc¥ba
  372-392
  L
  T
  Naudojimosi instrukcijos
  393-413
  SK
  Návod na obsluhu
  414-434
  HR
  Priruãnik
  435-455
  SI
  Navodila za uporabo
  456-476
  CZ
  Návod k pouÏití
  477-497
  R
  O
  Instruc
  ö
  iuni de utilizare
  498-518
  GR
  √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
  519-542
  TR
  Kullanım kılavuzu
  543-563
  CS 340
  CS 380
McCulloch CS 340

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om McCulloch CS 340 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av McCulloch CS 340 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for McCulloch CS 340 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Motorsager og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk, Nederlandsk, Slovensk, Ungarsk, Gresk, Slovakisk, Tyrkisk, Rumensk, Finsk, Polsk, Dansk, Portugisisk, Svensk, Italiensk, Spansk, Fransk, Tysk, Kroatisk. Har du et spørsmål om McCulloch CS 340 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for McCulloch CS 340

Generelt
Merke McCulloch
Modell CS 340
Produkt Motorsag
EAN 7393081509337, 7393089186684
Språk Norsk, Engelsk, Nederlandsk, Slovensk, Ungarsk, Gresk, Slovakisk, Tyrkisk, Rumensk, Finsk, Polsk, Dansk, Portugisisk, Svensk, Italiensk, Spansk, Fransk, Tysk, Kroatisk
Fyltype PDF
- 1300
- 400
- 20
- 34.4
- 0.25
- 0.2
- 3/8
- 102
- Svart
- 5200
- 5.3
- 1.27
- -
- Bensin
Egenskaper
Kjede, lengde 400mm
Kjede, hastighet 20m/s
Kjede, deling 3/8 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3164 16 20
Drivstoffstankkapasitet 0.25l
Oljetank kapasitet 0.2l
Forskyvning 34.4cm³
Kjedemåler 1.27mm
Produktfarge Svart
Vekt og dimensjoner
Vekt 5200g
Lydkvalitet
Støynivå 102dB
Vibrasjonsutslipp 5.3m/s²
Energihåndtering
Strøm 1300W
Strømkilde Bensin

BruksanvisningPDF.no

Ser du etter en manual? BruksanvisningPDF.no sørger for at du raskt vil finne manualen som du ser etter. Databasen vår inneholder over 1 million PDF-manualer fra over 10,000 merker. Vi legger til de nyeste manualene hver dag, slik at du alltid finner produktet som du ser etter. Det er veldig enkelt: bare skriv merkenavnet og produkttypen i søkefeltet og du vil umiddelbart kunne se den manualen du ønsker online og gratis.

BruksanvisningPDF.no

© Copyright 2020 BruksanvisningPDF.no