Micro Matic MTC2 bruksanvisning

(1)
  • Sideantall: 4
  • Fyltype: PDF
1
© 2012 OJ Electronics A/S
Innhold
MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10
57614F 11/12
(JRK/DJU)

Termostat MTC2

med rom- eller gulvføler

Norsk

INSTRUKSJON

Innledning
MICROTEMP er en elektronisk termostat til installasjon i standard
veggboks. Termostaten tillater innstilling av ønsket temperatur
innenfor området 0-40 °C. En lysdiode viser om oppvarmingen
er aktiv. Termostaten er tilpasset GIRA system 55, samt ELKO og
NORWESCO rammer. En ekstra ramme leveres med enheten.
MICROTEMP Produktprogram
MTC2-1991 9MH med ekst. romføler
MTC2-1999-MH med gulvføler og innbygd romføler
CE-Merkning
Anvendte standarder
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60 730-1 og EN 60730-2-9.
Produktet kan bare brukes hvis hele installasjonen oppfyller gjel-
dende direktiver.
Termostaten må kun installeres av en autorisert elektriker.
Hvis produktet har blitt skadet på noen måte, f.eks. under transport,
må det inspiseres og kontrolleres av autorisert personell før det
koples til strømnettet.
Produktet omfattes av en produsentgaranti hvis det er montert i
overensstemmelse med denne veiledningen og relevante forskrifter.
Tekniske data
Spenning .............................................230 V AC ±15%, 50 Hz/60 Hz
Maks. sikringsstørrelse ............................................................... 16 A
Innebygd avbryter .......................................................... 2-polet, 16 A
Utgangsrelé ............................................. Sluttekontakt – SPST – NO
Avgitt eekt ........................................................ Max. 16 A / 3600 W
Reguleringsprinsipp ................................................. PWM-regulering
Syklustid ............................................................................. 10-60 min.
Temperaturområde ..............................................................+0/+40 °C
Sparetemperatur ................................................. 5 °C (2-8 °C MTC2)
- styrespenning ................................................................... 230 V AC
Frostbeskyttelsestemperatur ..................................... 10 °C (5-10 °C)
- styrespenning via likeretterdiode ...................................... 230 V AC
Områdegrenser .................................................................. Min./max.
Følerbruddssikring ....................................................................-20 °C
Driftstemperatur ...................................................................0/+40 °C
Mål ....................................................................H/84, B/84, D/40 mm
Kapslingsklasse ..........................................................................IP 21
Termostaten er vedlikeholdsfri.
Klassifisering
Produkt er et klasse II-instrument (med ekstra isolasjon) og kan
tilkoples på følgende måte:
Klemme 1: L1
Klemme 2: L2/N
Klemme 3–4: Maks. belastning 16 A, 3600 W
Forurensningsklasse: 2
Forurensningsklasse 2, karakteristisk for luftsirkulasjon i vanlige
boliger.
Overspenningskategori: III
Pulsspenning 4 kV til IEC 60664-1.
Følerinstallasjon
Gulvføler: Gulvføleren bør installeres i et standard rør i gulvet. Røret
bør ligge så nær overflaten som mulig.
OBS: Føler må ikke plasseres i sone 0, 1 eller 2 i våtrom
Hvis man ønsker å plassere føler i sone 0, 1 eller 2, skal følgende
overholdes:
•Plassering dypere enn 5 cm i gulv eller
•Avdekning av føler med jordet nett eller
•Plassering av føler i jordet rør
•Installasjonen skal være utstyrt med HPFI jordfeilbryter og inne-
holde en PE-leder.
MICROTEMP Produktprogram ................................................. 1
CE-Merkning .............................................................................. 1
Tekniske data ............................................................................. 1
Klassifisering ............................................................................. 1
Forurensningsklasse: 2 ............................................................. 1
Overspenningskategori: III ....................................................... 1
Følerinstallasjon ........................................................................ 1
Installasjon av termostat .......................................................... 2
Temperaturinnstilling ................................................................ 2
Nattsenking ................................................................................ 2
Frostvern .................................................................................... 2
Innstillinger................................................................................. 2
MTC2-1991/ MTC2-1991.9 MENY ............................................. 2
Fabrikkinnstilling ....................................................................... 3
Feilmeldinger ............................................................................. 3
Miljøvern/gjenvinning ................................................................ 3
Avfallshåndtering ....................................................................... 3

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 1

Har du et spørsmål om Micro Matic MTC2 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Micro Matic MTC2 å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Irene • 7-1-2022 Ingen kommentarer

Hvordan er det best å stille inn tem?

Svar på dette spørsmålet

Se håndboken for Micro Matic MTC2 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Termostater og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 8.3. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk. Har du et spørsmål om Micro Matic MTC2 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Micro Matic MTC2

Generelt
Merke Micro Matic
Modell MTC2
Produkt Termostat
Språk Norsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Micro Matic MTC2 .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her