Micro Matic MTC2 bruksanvisning

8.3 · 1
PDF bruksanvisning
 · 4 sider
Norsk
bruksanvisningMicro Matic MTC2
1
© 2012 OJ Electronics A/S
Innhold
MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10
57614F 11/12
(JRK/DJU)

Termostat MTC2

med rom- eller gulvføler

Norsk

INSTRUKSJON

Innledning
MICROTEMP er en elektronisk termostat til installasjon i standard
veggboks. Termostaten tillater innstilling av ønsket temperatur
innenfor området 0-40 °C. En lysdiode viser om oppvarmingen
er aktiv. Termostaten er tilpasset GIRA system 55, samt ELKO og
NORWESCO rammer. En ekstra ramme leveres med enheten.
MICROTEMP Produktprogram
MTC2-1991 9MH med ekst. romføler
MTC2-1999-MH med gulvføler og innbygd romføler
CE-Merkning
Anvendte standarder
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60 730-1 og EN 60730-2-9.
Produktet kan bare brukes hvis hele installasjonen oppfyller gjel-
dende direktiver.
Termostaten må kun installeres av en autorisert elektriker.
Hvis produktet har blitt skadet på noen måte, f.eks. under transport,
må det inspiseres og kontrolleres av autorisert personell før det
koples til strømnettet.
Produktet omfattes av en produsentgaranti hvis det er montert i
overensstemmelse med denne veiledningen og relevante forskrifter.
Tekniske data
Spenning .............................................230 V AC ±15%, 50 Hz/60 Hz
Maks. sikringsstørrelse ............................................................... 16 A
Innebygd avbryter .......................................................... 2-polet, 16 A
Utgangsrelé ............................................. Sluttekontakt – SPST – NO
Avgitt eekt ........................................................ Max. 16 A / 3600 W
Reguleringsprinsipp ................................................. PWM-regulering
Syklustid ............................................................................. 10-60 min.
Temperaturområde ..............................................................+0/+40 °C
Sparetemperatur ................................................. 5 °C (2-8 °C MTC2)
- styrespenning ................................................................... 230 V AC
Frostbeskyttelsestemperatur ..................................... 10 °C (5-10 °C)
- styrespenning via likeretterdiode ...................................... 230 V AC
Områdegrenser .................................................................. Min./max.
Følerbruddssikring ....................................................................-20 °C
Driftstemperatur ...................................................................0/+40 °C
Mål ....................................................................H/84, B/84, D/40 mm
Kapslingsklasse ..........................................................................IP 21
Termostaten er vedlikeholdsfri.
Klassifisering
Produkt er et klasse II-instrument (med ekstra isolasjon) og kan
tilkoples på følgende måte:
Klemme 1: L1
Klemme 2: L2/N
Klemme 3–4: Maks. belastning 16 A, 3600 W
Forurensningsklasse: 2
Forurensningsklasse 2, karakteristisk for luftsirkulasjon i vanlige
boliger.
Overspenningskategori: III
Pulsspenning 4 kV til IEC 60664-1.
Følerinstallasjon
Gulvføler: Gulvføleren bør installeres i et standard rør i gulvet. Røret
bør ligge så nær overflaten som mulig.
OBS: Føler må ikke plasseres i sone 0, 1 eller 2 i våtrom
Hvis man ønsker å plassere føler i sone 0, 1 eller 2, skal følgende
overholdes:
•Plassering dypere enn 5 cm i gulv eller
•Avdekning av føler med jordet nett eller
•Plassering av føler i jordet rør
•Installasjonen skal være utstyrt med HPFI jordfeilbryter og inne-
holde en PE-leder.
MICROTEMP Produktprogram ................................................. 1
CE-Merkning .............................................................................. 1
Tekniske data ............................................................................. 1
Klassifisering ............................................................................. 1
Forurensningsklasse: 2 ............................................................. 1
Overspenningskategori: III ....................................................... 1
Følerinstallasjon ........................................................................ 1
Installasjon av termostat .......................................................... 2
Temperaturinnstilling ................................................................ 2
Nattsenking ................................................................................ 2
Frostvern .................................................................................... 2
Innstillinger................................................................................. 2
MTC2-1991/ MTC2-1991.9 MENY ............................................. 2
Fabrikkinnstilling ....................................................................... 3
Feilmeldinger ............................................................................. 3
Miljøvern/gjenvinning ................................................................ 3
Avfallshåndtering ....................................................................... 3

Se håndboken for Micro Matic MTC2 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Termostater og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 8.3. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk. Har du et spørsmål om Micro Matic MTC2 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om Micro Matic og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Micro Matic å kunne gi deg et godt svar.

Irene • 7-1-2022Ingen kommentarer

Hvordan er det best å stille inn tem?

Svar på dette spørsmålet
Anne • 31-5-2022Ingen kommentarer

Termo lyser rødt.. 25gr men ingen varme i gulvet

Svar på dette spørsmålet
Lisbeth Gunn Dahle • 19-9-2022Ingen kommentarer

Skal denne termostaten avgi varme uansett hvor lavt/høyt den står på?

Svar på dette spørsmålet
Roger Johansen • 14-3-2022Ingen kommentarer

Hvordan låse opp termostaten fabrikkstandard

Svar på dette spørsmålet
Arne • 8-11-2022Ingen kommentarer

Hvordan stiller jeg den fra % til grader

Svar på dette spørsmålet
Marianne Iversen • 17-12-2022Ingen kommentarer

Termostaten slår inn og lyser rødt når jeg trykker den opp til 40° det er kaldt i gangen nå. Har fliser på gulvet Hva er feil? Må termostat skiftes? Eller er det varmekabelen som er feil? Den er fra 2010

Svar på dette spørsmålet
Petter • 23-1-2023Ingen kommentarer

Hvordan stiller jeg den fra % til graderOpplever at gulvet er kaldt selv om at det står at termostat varmer opp

Svar på dette spørsmålet
Signe Nessa • 23-10-2022Ingen kommentarer

Termostaten fungerer bare når av/på -knappen holdes inne, og slukner når vi slipper knappen. Vet dere hvordan vi kan få slått den på?

Svar på dette spørsmålet

Antall spørsmål: 8

Generelt
Micro Matic
MTC2
Termostat
Norsk
Brukermanual (PDF)

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Micro Matic MTC2 under.

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her

Ingen resultater