Panasonic CU-CZ9SKE bruksanvisning

Panasonic CU-CZ9SKE

Til høyre finner du Panasonic CU-CZ9SKE manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Panasonic
Modell
CU-CZ9SKE
Produkt
Språk
Engelsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk
Fyltype
PDF
Nettside
http://www.panasonic.com/
Dansk Suomi Norsk Svenska English
ACXF55-03360
Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-CZ9SKE
CS-CZ12SKE
CU-CZ9SKE
CU-CZ12SKE
Operating Instructions
Air Conditioner
POWER /
DEICE
TIMER
HEAT
Operating Instructions
Air Conditioner
2-11
Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner.
Installation instructions attached.
Before operating the unit, please read these operating
instructions thoroughly and keep them for future
reference.
Bruksanvisning
Luftkonditionering
12-21
Tack för att du har köpt Panasonic Värmepump.
Installationsanvisningar bifogade.
Innan du använder enheten, läs noga igenom denna
bruksanvisning och spara den för framtida bruk.
Bruksanvisninger
Klimaanlegg
22-31
Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra Panasonic.
Anvisninger om installasjon er lagt med.
Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne
enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk.
Käyttöohjeet
Ilmastointilaite
32-41
Kiitos, että valitsit Panasonic ilmastointilaitteen.
Asennusohjeet ovat liitteenä.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen yksikön
käyttämistä ja säilytä ne tulevaisuutta varten.
Betjeningsvejledning
Klimaanlæg
42-51
Tak for dit valg af Panasonic Air Conditioner.
Installationsvejledning vedlagt.
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du
benytter anlægget og gem den til fremtidig brug.
00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 100_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 1 6/28/2016 3:00:55 PM6/28/2016 3:00:55 PM

Har du et spørsmål om Panasonic CU-CZ9SKE?

Hvis du har et spørsmål om "Panasonic CU-CZ9SKE"

Til salgs på