PowerPlus POW0343 bruksanvisning

Har kan du se manualen PowerPlus POW0343 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av PowerPlus POW0343 på denne siden.

POW0343 EN
Copyright © 2013 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 APPLICATION .................................................................................. 3
2 DESCRIPTION (FIG. A) ................................................................... 3
3 PACKAGE CONTENT LIST ............................................................. 3
4 SYMBOLS ........................................................................................ 3
5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS .......................... 4
5.1 Working area ........................................................................................................... 4
5.2 Electrical safety ....................................................................................................... 4
5.3 Personal safety ....................................................................................................... 4
5.4 Power tool use and care ......................................................................................... 5
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 SPECIFIC SAFETY WARNINGS ..................................................... 5
7 ASSEMBLY ...................................................................................... 5
7.1 Mounting the swivel castors .................................................................................. 5
7.2 Mounting the hose .................................................................................................. 5
7.3 Fitting and removing the motor housing ............................................................... 6
7.4 Fitting the dust filter ............................................................................................... 6
7.5 Mounting the tube to the hose ............................................................................... 6
8 OPERATION ..................................................................................... 6
8.1 Switching on and off ............................................................................................... 6
8.2 Vacuuming up waste material ................................................................................ 6
8.3 Vacuuming up dust released from an electrical tool ............................................ 6
8.4 Vacuuming up liquids ............................................................................................. 6
8.5 Emptying the tub ..................................................................................................... 6
9 CLEANING AND MAINTENANCE ................................................... 7
9.1 Cleaning................................................................................................................... 7
9.2 Cleaning the tub ...................................................................................................... 7
9.3 Cleaning the dust filter ........................................................................................... 7
10 TECHNICAL DATA .......................................................................... 7
11 SERVICE DEPARTMENT ................................................................ 7
12 STORAGE ........................................................................................ 7

Har du et spørsmål om PowerPlus POW0343?

Still spørsmålet som du har om PowerPlus POW0343 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av PowerPlus POW0343 å kunne gi deg et godt svar.