Samsung PS50C490B3W bruksanvisning

Samsung PS50C490B3W
(1)
  • Sideantall: 2
  • Fyltype: PDF

Power consumption

Model On mode Power
consumption (W)
Standby mode
(W)
Annual Energy
Consumption (kWh)
Mecury
Content (mg)
Peak Luminance
Ratio
Presence
of Lead
PS50C490 Series 170.0 0.30 248.2 0.0 70% Yes

English

This product may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with
existing exemption clauses under the RoHS Directive.
Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Factory Default Setting) power consumption,
operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed.2)
The power consumption of On-mode varies depending on the product’s settings.
To reduce the power consumption, adjust the brightness of the product or set the Energy Saving option to High.
It will reduce the overall running cost.
Do not leave your product in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small
amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and
aerial.

Français

La consommation d’énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (réglage d’usine par
défaut), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd.2)
La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du produit.
Pour réduire la consommation électrique, réglez la luminosité d
Cela permettra une réduction des coûts généraux de fonctionnement.
Ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple).
L’appareil consomme toujours une petite quantité d’énergie, même s’il est en veille. Il est conseillé de débrancher le produit
du secteur et de l’antenne.

Deutsch

Der jährliche Energieverbrauch wird berechnet auf der Grundlage des Stromverbrauchs (bei werkseitig eingestellten Stand-
ardwerten) in angeschaltetem Zustand unter der Annahme von 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen pro Jahr. (Gemes-
sen gemäß IEC 62087 Ed.2)
Der Stromverbrauch in angeschaltetem Zustand variiert je nach den Einstellungen des Geräts.
Um den Stromverbrauch zu reduzieren, stellen Sie die Helligkeit des Geräts geringer oder die Energiesparoption auf
Hoch ein.
Damit senken Sie die allgemeinen Betriebskosten.
Lassen Sie das Gerät nicht für längere im Standby-Modus Laufen (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom
wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie am besten den
Netzstecker und das Antennenkabel.

Nederlands

Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van het energieverbruik in de modus Aan (fabrieksinstellingen)
gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar. (Gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2)
Het energieverbruik in de modus Aan kan verschillen afhankelijk van de weergave-instellingen van het product.
Als u het energieverbruik wilt reduceren, past u de helderheid van het product aan of stelt u de optie Spaarstand in op
Hoog.
Zo kunt u besparen op de algemene verbruikskosten.
Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat is
uitgeschakeld, wordt er een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de
antenne loskoppelen.

Italiano

un consumo energetico pari a 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno. (La misurazione è conforme a IEC 62087 Ed.2)
Il consumo energetico in modalità On-mode varia a seconda delle impostazioni del produttore.
Per ridurre i consumi, regolare la luminosità del prodotto oppure impostare la funzione Risp. energia su Alto.
Ciò consentirà di ridurre i costi energetici.
Non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (durante i periodi di ferie, per esempio). Anche
quando il dispositivo è spento, l’apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. E’ consigliabile scollegare il
cavo di alimentazione e il cavo dell’antenna dalle prese a muro.

Español

funcionamiento de 4 horas cada día, 365 días al año. (Medición de acuerdo con IEC 62087 Ed.2)
energía.
Así reducirá el coste total de funcionamiento.
No deje el producto en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo).
Aunque esté apagado continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía. Lo mejor es desenchufar el aparato de la
red eléctrica y de la antena.

Português

funcionar 4 horas por dia, durante 365 dias por ano. (Medido de acordo com a norma IEC 62087 Ed.2)
Para reduzir o consumo de energia, ajuste o brilho do produto o
Não deixe o produto em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Continua a
consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando desliga o interruptor. Aconselha-se que desligue o
aparelho da corrente eléctrica e da antena.

Slovenščina

Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobné nastavenie), a to
pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.
Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku
Vysoká.
Znížia sa tým celkové prevádzkové náklady.
Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť
produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť
prijímač od zásuvky a antény.

Türkçe

Yıllık enerji tüketimi Açık modu (Fabrika Varsayılan Ayarı) güç tüketimi temel alınarak, günde 4 saat ve yılda 365 gün
çalıştırıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. (IEC 62087 Ed.2’ye göre ölçülmüştür)
Açık modunun güç tüketimi ürünün ayarlarına göre değişir.
Güç tüketimini azaltmak için ürünün parlaklığını ayarlayın ya da Enerji Tasarrufu seçeneğini Yüksek ayarına getirin.
Bu genel çalışma maliyetini azaltır.
Ürününüzü uzun süre (örneğin tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihaz kapalı olduğunda bile küçük miktarda
bir güç tüketimi hala vardır. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir.

Magyar

Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapjául az évi 365 napos, napi négyórás használat mellett mért bekapcsolt módú
(gyári alapértelmezett beállításokkal) áramfogyasztás szolgált. (Az IEC 62087 Ed.2 alapján mérve.)
A bekapcsolt módú áramfogyasztás a termék beállításaitól függően változik.
Az áramfogyasztás csökkentése érdekében szabályozza a készülék fényerejét, illetve állítsa magas értékre az
energiatakarékos opciót.
Ezzel csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget.
A készüléket ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy
kevés elektromos áramot, ha ki van kapcsolva. Ilyenkor tanácsos kihúzni a táp- és antennakábelt.

Polski

Roczne zużycie mocy jest obliczane na podstawie zużycia mocy przez włączone urządzenie (Ustawienia fabryczne)
działający przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku (Pomiary zgodne z normą IEC 62087 Ed.2).
Zużycie mocy przez włączone urządzenie zależy od jego ustawień.
Aby zredukować zużycie prądu, dostosuj jasność urządzenia lub ustaw tryb Oszczędności Energii w pozycji Wysoki.
Spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów pracy.
Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna
ilość zasilania jest zużywana nawet po naciśnięciu przycisku zasilania. Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci
elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmując odpowiednie przewody z gniazd.

Ελληνικά

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στη βάση της κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλεγμένη Εργοστασιακή Ρύθμιση)
όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. (Μέτρηση σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 62087 Ed.2)
Η κατανάλωση ενέργειας όταν συσκευή είναι ενεργοποιημένη ποικίλλει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προϊόντος.
Για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του προϊόντος ή ορίστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο Υψηλή.
Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το συνολικό κόστος λειτουργίας.
Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για
να τη σβήσετε. Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.
[2010] Power consumption 삽지-All Product_Ver2.indd 1 2010-08-18 오후 6:18:48
Samsung PS50C490B3W

Trenger du hjelp?

Antall spørsmål: 0

Har du et spørsmål om Samsung PS50C490B3W eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Samsung PS50C490B3W å gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Se håndboken for Samsung PS50C490B3W her gratis. Denne håndboken er under kategorien Fjernsyn og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.6. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Norsk, Engelsk. Har du et spørsmål om Samsung PS50C490B3W eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her

Spesifikasjoner for Samsung PS50C490B3W

Generelt
Merke Samsung
Modell PS50C490B3W
Produkt Fjernsyn
Språk Norsk, Engelsk
Fyltype PDF

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Samsung PS50C490B3W .

Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her