Scandinavia Auto 66721 bruksanvisning

Har kan du se manualen Scandinavia Auto 66721 gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Scandinavia Auto 66721 på denne siden.

MM
MM
M
OO
OO
O
DD
DD
D
EE
EE
E
L 66L 66
L 66L 66
L 66
77
77
7
22
22
2
11
11
1
BB
BB
B
II
II
I
CYCY
CYCY
CY
CC
CC
C
LE-CLE-C
LE-CLE-C
LE-C
ARRIARRI
ARRIARRI
ARRI
EE
EE
E
RR
RR
R
Instruction manual
Fremstillet i P.R.C.
EU-Importør
H.P. Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark.
Produsert i P.R.C.
EU-importør
H.P. Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark.
Tillverkad i P.R.C.
EU-importör
H.P. Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark.
Valmistettu Kiinan
kansantasavallassa
Yhteisön tuoja
H.P. Værktøj A/S
DK-7080 Børkop
Tanska
DK
Cykelholder
Brugsanvisning
Billede nr. 1: Sæt cykelholderen på anhænger-trækket og skub siderne fra hinanden.
Billede nr. 2: Sæt håndtaget i horisontal position.
Billede nr. 3: Cykelholderen er nu klar til at bære din cykel. Husk at gøre cyklen fast
til cykelholderen med reb eller snor.
NB: Hvis der under monteringen er for meget tryk på anhænger-trækket, må du flyttte saksen en smule på trækket.
Det er vigtigt at der altid er tryk i ringen på saksen.
NO
Sykkelstativ
Bruksanvisning
SE
Cykelhållare
Bruksanvisning
SF
Polkupyöräteline
Käyttöohje
Bilde nr. 1: Sett sykkelstativet på tilhengerfestet og skyv sidene fra hverandre.
Bilde nr. 2: Sett håndtaket i horisontal stilling.
Bilde nr. 3: Sykkelstativet er nå klart til å holde sykkelen din. Husk å feste
sykkelen til sykkelstativet med et tau eller en snor.
NB! Hvis det er for stort trykk på tilhengerfestet under monteringen, må du flytte litt på saksen på festet. Det er viktig
at det alltid er trykk i ringen på saksen.
Bild nr 1: Sätt cykelhållaren på dragkroken och skjut sidorna från varandra.
Bild nr 2: Sätt handtaget i horisontell position.
Bild nr 3: Cykelhållaren är nu klar att bära din cykel. Kom ihåg att binda fast
cykeln i cykelhållaren med ett rep eller ett snöre.
OBS! Om det är för högt tryck på dragkroken under monteringen, måste du flytta saxen en bit på kroken. Det är viktigt
att det alltid är tryck i ringen på saxen.
Kuva nro 1: Kiinnitä polkupyöräteline vetokoukkuun ja työnnä sivut erilleen.
Kuva nro 2: Aseta kahva vaakasuoraan.
Kuva nro 3: Polkupyöräteline on nyt valmis pyörän kuljettamista varten. Muista
kiinnittää polkupyörä telineeseen köydellä tai narulla.
Huomautus: Jos vetonuppiin kohdistuu asennuksessa liian paljon painoa, voit siirtää saksia hieman koukussa. On tärkeää,
että saksen renkaaseen kohdistuu aina paino.

Har du et spørsmål om Scandinavia Auto 66721?

Still spørsmålet som du har om Scandinavia Auto 66721 til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Scandinavia Auto 66721 å kunne gi deg et godt svar.