Sistec MT bruksanvisning

Til høyre finner du Sistec MT manualen. Hvis du har noen spørsmål om ditt vennligst la oss høre det nederst på siden.

Merke
Sistec
Modell
MT
Produkt
Språk
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk
Fyltype
PDF
V2DBR
Handleiding Sistec MT meubelkluis Nederlands
Waarschuwing: Installeer eerst een 9V batterij voordat u het slot sluit!
Om te openen:
Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code af fabriek)
Kluisdeur (binnen 3 seconden) ontgrendelen en openen.
Sluiten:
Deur sluiten en handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle
blokkering testen.
Manipulatieblokkering:
Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode
wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer
tweemaal een foute code ingegeven, dan begint de wachttijd opnieuw.
Code wijzigen: bij geopende deur!
“0” Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan:
- oude code invoeren
- nieuwe code invoeren (dubbeltoon) en nogmaals invoeren. (dubbeltoon)
Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief.
Tweede openingscode
Om te activeren:
“1” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
- tweede code tweemaal invoeren
De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de
managercode kan de tweede code verwijderd worden maar niet omgekeerd)
Om te verwijderen:
“3” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
De tweede code is verwijderd.
Stroomvoorziening/Batterij wisselen
Een serie van signalen duidt aan dat de batterij zwak is en vervangen dient te worden.
Gebruik alleen 9V ALKALINE batterijen!!! De deksel van het batterijvak bevindt zich aan de
onderzijde van het toetsenbord.
User manual Sistec MT furniture safe English
Warning: Please first install a 9V battery before you close the lock!
To open
Enter code: i.e. 1-2-3-4-5-6 (factory code);
unlock door and open. If not opened within 3 seconds, the lock secures automatically.
Locking:
Close door and turn handle fully to closing position. The lock is secured. Control blocking status by
trying to turn handle back.
Manipulation protection:
Entry of four consecutive invalid codes keypad is blocked for 5 minutes. During this period, the light
flashes every 10 seconds and ant key press causes a long signal. After expiration, entry of two more
invalid codes restarts the 5-minute blocking period.
Change code: with safe door open
Press and hold key “0” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter old code (double signal)
- enter new code (double signal) and repeat new code (double signal)
In case of entry errors (long signal), the old code remains valid.
Second opening code
Activate:
Press and hold key “1” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter manager code
- enter secondary code twice (double signal after each)
The second code can be changed like the Manager code. With the Manager code, the secondary code
can be deleted. This is not possible the other way round.
Delete secondary code:
Press and hold key “3” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter manager code. The secondary code is deleted.
Current supply / battery change:
A series of signals indicates that the battery is weak and must be replaced.
Use only 9V ALKALINE batteries! The battery compartment is located at the bottom of the entry unit.

Har du et spørsmål om Sistec MT?

Hvis du har et spørsmål om "Sistec MT"

Til salgs på