Yakima HighRoad bruksanvisning

Har kan du se manualen Yakima HighRoad gratis. Har du lest manualen men det ga deg ikke svar på spørsmålet ditt? Da kan du stille spørsmålet til andre eiere av Yakima HighRoad på denne siden.

1035815B-1/13
$0/5&/54t$0/5&/6t$0/5&/*%0
HIGHROAD (1X)
#8002122
SmarT-Slot Kit 1
#8007204
4-Pack SKS Locks
HighRoad
26” min. - 29” max. 1.75” min. - 3.25” max.
Wheel size limitations
%JBNÒUSFTEFSPVFTDPNQBUJCMFTTt-JNJUBDJPOFTEFMEJÈNFUSPEFMBSVFEB
5JSFXJEUIMJNJUBUJPOT
-BSHFVSTEFQOFVTDPNQBUJCMFTt-JNJUBDJPOFTEFMBODIPEFMOFVNÈUJDP
"WBJMBCMF"DDFTTPSJFTt"DDFTTPJSFTEJTQPOJCMFTt"DDFTPSJPTEJTQPOJCMFT
18”(46 cm) min. - 35”(90 cm) max 45lbs / 20kg
=
.BY#JLF8FJHIU
1PJETNBYJNVNEVWÏMPt1FTPNÈYJNPEFMBCJDJDMFUB
$SPTTCBS4QSFBE
%JTUBODFFOUSFMFTCBSSFTUSBOTWFSTBMFTt4FQBSBDJØOEFMBCBSSB

Har du et spørsmål om Yakima HighRoad?

Still spørsmålet som du har om Yakima HighRoad til andre produkteiere her. Gi en klar og dekkende beskrivelse av problemet og ditt spørsmål. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Yakima HighRoad å kunne gi deg et godt svar.